Logo
项脲恹 蝠囗玷耱铕 (MOSFET). 扬疣忸黜桕
   
 
项 爨痍
03N06 .. 2N6764JANTX
2N6764JANTXV .. 2SJ125
2SJ128 .. 2SJ542
2SJ543 .. 2SK1288
2SK1289 .. 2SK1717
2SK1719 .. 2SK2208
2SK2209-01R .. 2SK2713
2SK2714 .. 2SK3133
2SK3133L .. 2SK3526-01S
2SK3526-01SJ .. 2SK3873-01
2SK3874-01R .. 2SK659
2SK660 .. 3SK137V
3SK138 .. AO3454
AO3456 .. AOB416
AOB418 .. AON3414
AON3419 .. AOP609
AOSD62666E .. AP01N60P
AP0203GMT .. AP18T20GH
AP18T20GH-HF .. AP3D5R0MT
AP3N018EYT .. AP4610P
AP4618CDT .. AP6N1R7CDT
AP6N2K0EN .. AP9470GM
AP9470GM-HF .. AP9978AGP-HF
AP9978GP .. APT10086SVR
APT10088HVR .. ATP207
ATP208 .. BF353
BF410A .. BR80N06
BR80N08 .. BSS205N
BSS209PW .. BUK764R0-55B
BUK764R0-75C .. BUZ94
BXL4001 .. CEN2301
CEN7002A .. CS10N80_AND
CS12N60F_A9H .. DMN2016UTS
DMN2020LSN .. FCPF2250N80Z
FCPF22N60NT .. FDD8876
FDD8878 .. FDMS86322
FDMS86350 .. FDS8817NZ
FDS8840NZ .. FQP13N10
FQP13N10L .. FRX130R3
FRX130R4 .. FTK8810L
FTK8822 .. HAT1090C
HAT1091C .. HUF75631SK8
HUF75637P3 .. IPB80N06S2L-07
IPB80N06S2L-09 .. IPP100N04S3-03
IPP100N04S4-H2 .. IRF221
IRF222 .. IRF6668
IRF6674 .. IRF9240
IRF9310 .. IRFI644G
IRFI710A .. IRFR3910
IRFR410 .. IRFU230A
IRFU2405 .. IRLL024N
IRLL024NPBF .. IXFH12N80P
IXFH12N90 .. IXFN25N90
IXFN26N100P .. IXFX180N25T
IXFX200N10P .. IXTH230N085T
IXTH23N25MA .. IXTP70N075T2
IXTP70N085T .. JANSR2N7411
JCS12N60CT .. KP740B
KP740V .. MTB06N03V8
MTB070N11J3 .. MTN6515E3
MTN6515F3 .. NDT15N10
NDT18N06 .. NX3008PBKW
OM11N55SA .. P5002CDG
P5002CMG .. PHX4N60E
PHX4ND40E .. PV501BA
PV507BA .. RJK0355DPA
RJK0355DSP .. RU1C002UN
RU1C002ZP .. SFS9520
SFS9530 .. SM1A63NHUB
SM1A64NHKP .. SM6128NSK
SM6128NSKP .. SML5020BN
SML5022BN .. SPP24N60CFD
SPP70N10L .. SSF6NS70UGX
SSF70N10A .. SSM3K315T
SSM3K316T .. SSW6N70A
SSW7N60A .. STD70N2LH5
STD70N6F3 .. STK900
STK9N10 .. STP3N100FI
STP3N100XI .. STT100
STT10L01 .. SUN0260F
SUN0460D .. TPC8049-H
TPC8050-H .. UT100N03-Q
UT108N03 .. ZDX130N50
ZVN0120A .. ZXMS6006SG
 
扬疣忸黜 溧眄 蝠囗玷耱铕钼. 理嚯钽. 务眍忭 镟疣戾蝠 踵疣牝屦桉蜩觇
 

  碾 镱桉赅 忖邃栩 礤 戾礤 3 狍赈 桦 鲨麴!

茵囗玷耱铕 KMB4D5NP55Q (侍򨈋拖55 ). 相疣戾蝠 踵疣牝屦桉蜩觇.

锑痍 蝠囗玷耱铕: KMB4D5NP55Q (侍򨈋拖55 )

KMB4D5NP55Q - 镱桉 PDF 溧蜞蜞 铒桉囗 潆 KMB4D5NP55Q

羊痼牝箴 蝠囗玷耱铕: MOSFET

诣 箫疣怆邈 赅磬豚: NP

橡邃咫 镱耱眄 疣耨彖忄屐 祛铖螯 耱铌 (Pd) 蝠囗玷耱铕: 2 B

袜镳驽龛 镳钺 耱铌-桉蝾 (Uds): 55 B

橡邃咫铄 磬镳驽龛 玎蜮铕-桉蝾 (Ugs): 20

橡邃咫 蝾 玎蜮铕 蝠囗玷耱铕 (Id): 4.5(3)

橡邃咫 蝈祜屦囹箴 (Tj): 150

吗屐 磬疣耱囗 (Fr): 9.4(14.3)

觐耱 耱铌 (Cd): 67(75) 萧

杨镳铗桠脲龛 耱铌-桉蝾 忸 怅膻麇眄铎 耦耱龛 (Rds): 0.04(0.085) 戊

暑痫篑: FLP8

KMB4D5NP55Q - 囗嚯钽 玎戾磬 潆 蝠囗玷耱铕 KMB4D5NP55Q

鸯铗痂蝈 蜞赕 镟疣戾蝠 蝠囗玷耱铕钼: KMB4D8DN55Q , KMB5D0NP40Q , KMB5D5NP30Q , KMB6D0DN30QA , KMB6D0DN35QA , KMB6D0NP40QA , KMB6D6N30Q , KMB7D0DN40Q , KMB7D0DN40QA , KMB7D0N40QA , KMB7D0NP30Q , KMB7D1DP30QA , KMC7D0CN20C , KML0D6NP20EA , KF50N06P , KMB035N40DA , KMB6D0NS30QA , KML0D3P20V , KU310N10D , KF10N68F , KF13N50F , KF2N60D , KF2N60I , KF3N50DS , KF3N50IZ , KF3N60F , KF4N20LW , KF5N50D , KF5N50FZ , KF5N60D , KF5N60P , KF5N65F , KF7N50D , KF7N50I , KF7N65F , KHB1D0N60D , KHB2D0N60F , KHB3D0N90F2 , KHB4D0N65F , KHB5D0N50F2 , KHB6D0N40F , KHB7D0N80P1 , KHB8D8N25P , KHB9D0N90F1 , KHB9D5N20P , KMB6D0DN35QB , KU024N06P , KU2303K , KU2307D , KU2311K , KU2751K , KHB019N20F1 , KTK597E , KTK598V , KTK698TV , 2N7002ELT1 , 2SK3019TT1 , BSS123LT1 , SE2306 , SE3406 , SRK7002LT1 , H02N60E

(C) 2005 All Right reserved 绣轵桧鉆Mail.ru 凌镱痦 || MOSFET || IGBT || 燕轵 镳铊玮钿栩咫彘 || 诣稃 觐痫篑钼